slide-1 slide-2 slide-3 slide-4


Algemene Voorwaarden


Taxi.nl hanteert de algemene voorwaarden van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer, gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006.